Karta över rastplatser i Sverige

Laddar Karta...

 

Lista över rastplatser i Sverige


Rastplats Vänga västra
Rastplats Vänga västra, Fristad, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Trafikverkets rastplats Örby östergående
Trafikverkets rastplats Örby östergående, Örby, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Trafikverkets rastplats Örby västergående
Trafikverkets rastplats Örby västergående, Örby, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Trafikverkets rastplats Transåssjön östra
Trafikverkets rastplats Transåssjön östra, Borås, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Trafikverkets rastplats Transåssjön västra
Trafikverkets rastplats Transåssjön västra, Borås, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Grevagården
Rastplats Grevagården, Stenstorp, Västergötland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Turistinformation
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Råby östergående
Rastplats Råby östergående, Västerås, Västmanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Saltkällan
Rastplats Saltkällan, Munkedal, Bohuslän
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Strängnäsbron
Rastplats Strängnäsbron, Strängnäs, Södermanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Svedvi västergående
Rastplats Svedvi västergående, Västerås, Västmanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Tintomara
Rastplats Tintomara, Stavsjö, Södermanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Bergslagsporten norrgående
Rastplats Bergslagsporten norrgående, Nora, Västmanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Björnfallet västergående
Rastplats Björnfallet västergående, Glanshammar, Närke
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Evelund
Rastplats Evelund, Sala, Västmanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett


Rastplats Frösvi östergående
Rastplats Frösvi östergående, Västerås, Västmanland
Servicekategorier
   • Toalett
   • Handikapptoalett
   • Sopkärl
   • Tömningsplats
   • Tömning kassett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10