Uppdaterad version av Tömningsplatser lanserad!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Mer än 1.200 tömningsplatser finns presenterade i e-produkten.

Du prenumererar på e-produkten i tre månader eller under ett år.

Nu kan du direkt söka efter tömningsplatser:

  • Latrin och Gråvatten
  • Latrintömmning från kassett
  • Latrintömmning från tank
  • Gråvatten

Tömningsplatser visas på karta med klickbar kartmakör till platsen och i en detaljerad lista.

Tömningsplatserna visas för landsdelarna; Norrland, Svealand och Götaland, i respektive landskap.

I e-produkten visas också:

– Tömningsplatser i Stor-Stockholm
– Tömningsplatser Göta Kanal
– Miljöstationer i Sverige för husbilar

 
Beställ e-produkten Tömningsplatser