Nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar

Parkeringsskylt icke tillåtet att parkera för husbilar - Skanörs hamn

Regeringen föreslår en ändring i vägmärkesförordningen (2009:70) som innebär att det införs ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar. I dag finns ingen sådan utan endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser.

Genom ändringar i trafikförordningen och vägmärkesförordningen görs utformningen av parkeringsbestämmelserna enklare. Två nya så kallade anvisningsmärken införs. Detta innebär exempelvis att tillåten respektive förbjuden parkering kan märkas ut på ett enklare och mer förståeligt sätt än i dag.

Beslutet träder i kraft den 1 december 2017.

Läs mer om husbilsparkering