Sveriges landsdelar utgörs av Sveriges tre gamla ”huvuddelar”, Götaland, Svealand och Norrland. Det är en geografisk hävdvunnen indelning som är historiskt förankrad i olik grad.

Landsdelarna är geografiska grupperingar av landskapen, men de fyller inte någon administrativ funktion. De har heller inte, till skillnad från de likaledes icke-administrativa landskapen, tilldelats några heraldiska vapen eller andra symboler. Den vanligaste användningen av dessa landsdelar i vardagliga sammanhang torde vara i väderrapporter.

Läs mer om Sveriges landsdelar på Wikipedia

Läs mer om landskap i Sverige

 
Sverige är indelad i 25 landskap och tre landsdelar.

För att läsa informationen i dom olika landskapen och landsdelarna behöver du köpa Husbilsplatsguide – Premium

Läs mer om Husbilsplatsguide – Premium här


Skicka in tips om husbilsplatser

Skicka in Tips om husbilsplatser