Användarvillkor för Annonsörer, senast uppdaterad 2023-03-15

1§ Allmänt

Användarvillkor för Annonsörer gäller för:

 • Inskickade Displayannonser
 • Våra marknadsföringstjänster. PLATINA, GULD, SILVER

Upphovsrätten till inskickat text- och bildmaterial tillfaller Husbilsplats.se.

Läs mer om …
Våra Displayannonser
Marknadsför din ställplats på Husbilsplats.se

Husbilsplats.se har frihet att ändra, redigera och radera i publicerade erbjudande om innehållet kan verka stötande, diskriminerande eller bryter mot Svensk lag, eller på annat sätt skadar sajtens varumärke och intentioner.

Användare som missköter sig, eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren, blir avstängd från sajten, Husbilsplats.se.

Behandling av personuppgifter

Läs mer i vår Integritetspolicy

 
Har du frågor kring innehållet i Användarvillkoren?

Kontakta vårt KundCenter

 

2§ Publicerat material på Husbilsplats.se

Publicerat material får under inga omständigheter innehålla:

 • Hatpropaganda, eller annat innehåll av rasistisk eller kränkande karaktär.
 • Offensiva uppgifter som förtal eller förolämpningar, hot, personliga angrepp eller stötande information.
 • Ring för brottslig handling.
 • Olaglig skildring av våld, pornografi eller barnpornografi.
 • Data upphovsrättsintrång.
 • Spridningen av datavirus och massutskick, sk spam.
 • Program som kan vara skadliga och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt
 • Erbjudande om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
 • Alkohol- och nikotinreklam, och länkning till alkohol- och nikotinsajter
 • Spelreklam, och länkning till spelbolagssajter

Ansvarig för Husbilsplats.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som bryter mot hela eller delar av dessa villkor. I händelse av att sådant missbruk ändå skulle inträffa äger Husbilsplats.se rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk.

Sådana åtgärder kan vara avstängning eller begränsningar för användarna. För mer allvarliga brott kan även rättsliga åtgärder uppstå vilket Husbilsplats.se – om möjligt – i sådana fall meddelar att man avser att vidta sådana åtgärder.

 

3§ Ladda upp bilder och videoklipp

När du laddar upp bilder/videoklipp på Husbilsplats.se gäller följande:

Du är ansvarig för din uppladdning. Det innebär att du som annonsör kan ställas till svars för din uppladdning. Du får endast publicera bilder och videoklipp som du har upphovsrätt till.

Bildens motiv skall vara relevant för ditt erbjudande och inte vara vilseledande.

Publicerade bilder/videoklipp får inte verka stötande, diskriminerande eller bryta mot Svensk lag.

 

4§ Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning omfattar både direkta och indirekta förluster. 

Länkar från Husbilsplats.se till webbplatser utanför domänen Husbilsplats.se ligger utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information om dessa.

Husbilsplats.se kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare, använder webbplatsen. 

Husbilsplats.se lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet eller funktionalitet.

Husbilsplats.se kan inte hållas ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan inte garantera att de publicerade länkar fungerar. 

Husbilsplats.se kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen.

Husbilsplats.se ansvarar inte för databasposter i händelse av sabotage, dataintrång eller annan yttre faktorer utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Husbilsplats.se vänder sig till den svenska marknaden och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Lunds tingsrätt som första instans.