AnvändarvillkorAnvändarvillkor för registrerade Husbilsplatsägare, senast uppdaterad 2016-06-28

1§ Allmänt

OBS: Endast Företag, Ekonomiska- och Ideella Föreningar, med verksamhet i Sverige kan registrera Användarkonto på Husbilsplats.se.

Upphovsrätten till inskickat text- och bildmaterial tillfaller Husbilsplats.se.

Husbilsplats.se har frihet att ändra, redigera och radera i publicerat material om innehållet kan verka stötande, diskriminerande eller bryter mot Svensk lag, eller på annat sätt skadar sajtens varumärke och intentioner.

Användare som missköter sig, eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren, blir avstängd från sajten, Husbilsplats.se.

 

Definitioner:

På sajten Husbilsplats.se förekommer olika uttryck; ställplats, husbilsplats, husbilsparkering och husbilsdestination.

Ställplats:

Med ”ställplats” avses en avgränsad yta där det är lämpligt att parkera sin husbil under en viss tid. Ställplatsen består av en eller flera ”husbilsparkeringsplatser” och det kan finnas olika typer av servicefaciliteter. Husbilsparkeringen kan vara gratis eller avgiftsbelagd.

Husbilsplats:

Namnet ”husbilsplats” kan betyda samma sak som ”ställplats” i folkmun. Här på sajten avser vi att ”husbilsplats”är ett samlingsnamn för både ”ställplats” och ”husbilsparkering”.

Husbilsparkering:

Som namnet antyder är det parkering under en viss tid på en plats med husbil. Idag blir det vanligare att det finns speciella parkeringsrutor i stadsmiljön som bara är avsedda för husbilar.

Husbilsplats.se har vi kategoriserat olika typer av husbilsplatser (ställplatser):

 • Ställplats
 • Husbilsplats vid Campingplats
 • Husbilsplats vid Golfbana
 • Husbilsplats vid Gästhamn
 • Husbilsparkering
 • Miljöstation
 • Rastplats

När din husbilsplats är registrerad och vi har erhållit serviceavgiften för vårt publiceringsverktyg kommer texten ”Registrerad” också att visas tillsammans med någon av ovanstående husbilsplatstyper. Denna information är betydelsefull för husbilsturisten, då det visar att det finns en ”människa” bakom husbilsplatsen som ansvarar för servicen.

Husbilsdestination:

Namnet kommer från turismnäringen, där vi knyter samman husbilsplatsen med den lokala turismnäringen som finns i direkt anslutning till ”husbilsplatsen”, eller på gång- och cykelavstånd.

Med vårt publiceringsverktyg för Destinationsmarknadsföring DM, får du möjlighet att marknadsföra din ”ställplats” och din ”husbilsdestination”. För mer info se paragraf 5 och 6 längre ned på sidan.

 

Har du frågor kring innehållet i Användarvillkoren?

Kontakta Support

 

2§ Publicerat material på Husbilsplats.se

Publicerat material får under inga omständigheter innehålla:

 • Hatpropaganda, eller annat innehåll av rasistisk eller kränkande karaktär.
 • Offensiva uppgifter som förtal eller förolämpningar, hot, personliga angrepp eller stötande information.
 • Ring för brottslig handling.
 • Olaglig skildring av våld, pornografi eller barnpornografi.
 • Data upphovsrättsintrång.
 • Spridningen av datavirus och massutskick, sk spam.
 • Program som kan vara skadliga och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
 • Erbjudande om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick eller liknande.

 

Ansvarig för Husbilsplats.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som bryter mot hela eller delar av dessa villkor. I händelse av att sådant missbruk ändå skulle inträffa äger Husbilsplats.se rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk.

Sådana åtgärder kan vara avstängning eller begränsningar för användarna. För mer allvarliga brott kan även rättsliga åtgärder uppstå vilket Husbilsplats.se – om möjligt – i sådana fall meddelas att man avser att vidta sådana åtgärder.

Det är på webbsidorna ”Min Ställplats” och ”Min Husbilsdestination” du publicerar ditt material som består av text och bild. Publiceringsverktyget finns på Mina Sidor. För att kunna ta del av innehållet på dessa webbsidor måste du vara inloggad och registrerad Husbilsplatsägare till din Ställplats och Husbilsdestination.

 

3§ Ladda upp bild till din ställplats/husbilsdestination

Du är ansvarig för din uppladdning. Det innebär att du som användare kan ställas till svars för din uppladdning. Du får endast publicera bild som du har upphovsrätt till.

Bildens motiv skall återspegla den information du publicerar på din Ställplats respektive Husbilsdestination.

Publicerad bild får inte verka stötande, diskriminerande eller bryta mot Svensk lag.

 

4§ Mitt Användarkonto

I samband med din beställning av ”Registrera Husbilsplats” skickade du in förslag om användarnamn. När din husbilsplats är registrerad och vi har erhållit serviceavgiften kommer vi skicka lösenord till den e-postadress du uppgav i beställningsformuläret.

Med dina inloggningsuppgifter, (användarnamn och lösenord) loggar du in på ”Mina Sidor”. Länk till inloggning finns bl a på ”Mina Sidor” och i sidfoten på sajten.

Du har möjlighet att redigera din användarprofil och byta lösenord. Detta administrerar du från ”Mina Sidor”.

Din betalning av vår serviceavgift avser tillgången till vårt publiceringsverktyg på Husbilsplats.se under ett år (365 dagar), och betalas i förskott. När vi har erhållit betalningen för serviceavgiften registreras din husbilsplats och du kan börja använda vårt publiceringsverktyg för Destinationsmarknadsföring av din ställplats.

När avtalstiden har upphört förlänger du själv en ny årsperiod i vår webbutik.

Du kan närsomhelst avsluta ditt användarkonto, (det finns ingen uppsägningstid). Inbetald årlig serviceavgift återbetalas ej vid uppsägning av användarkonto.

Du kan välja mellan att betala serviceavgiften genom vår Swish-direktbetalning eller via vårt bank-giro.

 

5§ Min Husbilsdestination

När du besöker webbsidan ”Min Husbilsdestination” finns platsen redan inlagd. Du kan redigera adressuppgifterna om dom inte stämmer.

I rutan ”Husbilsplats” har du möjlighet att skriva om husbilsplatsen är öppen, stängd eller fullbelagd idag.

Det är viktigt att du uppdaterar denna information löpande, annars kan du mötas av besvikna husbilsturister som trodde att din husbilsplats var öppen och inte fullbelagd. 

Detta är ett kraftfullt verktyg där du i realtid kan meddela husbilsturister om ”statusen” på din husbilsplats. Denna information är också direkt sökbar på Husbilsplats.se. Denna information, ”statusen” på din husbilsplats, visas också på din ställplats-sida.

I rutan ”Beskriv din Husbilsdestination”, informerar du husbilsturisten vilka lokala turistattraktioner som finns i närheten och vad som är speciellt unikt med din husbilsdestination. Här har du också möjlighet att publicera dina kontaktuppgifter.

Du har också möjlighet att ladda upp en bild på din husbilsdestination. Du kan byta bild efterhand som årstiderna växlar.

 

6§ Min Ställplats

När du besöker webbsidan ”Min Ställplats” finns information redan inlagd. Adressuppgifterna till din ställplats redigerar du under ”Min Husbilsdestination”, se paragraf 5.

I rutan ”Beskriv Ställplatsen” informerar du husbilsturisten vilka servicefaciliteter som finns på din ställplats och dina eventuella avgifter. Här har du också möjlighet att publicera dina kontaktuppgifter.

Du bockar för dom servicefaciliteter som finns på din ställplats. Du kan välja flera servicekategorier.

Du har också möjlighet att ladda upp en bild på din ställplats. Du kan byta bild efterhand som årstiderna växlar.

Webbesökare har också möjlighet att lämna kommentarer på din ställplats.

 

7§ Ansvarsfriskrivning

Vi på Husbilsplats.se strävar efter att nå så hög kvalité som det är möjligt på den information som vi exponerar på webbplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra all data.

Trots detta kan det smyga in fel och brister på Ställplatser och Husbilsdestinationer. På alla webbsidor där ställplatser och husbilsdestinationer visas, finns ett webbformulär under kartan med rubriken ”Ändra Adressuppgifter”. När du klickar på rubriken visas webbformuläret och där kan du skicka in ändringar om adress, gps-koordinater och lämna synpunkter.

Länkar från Husbilsplats.se till webbplatser utanför domänen Husbilsplats.se ligger utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information om dessa.

Husbilsplats.se kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder webbplatsen. Husbilsplats.se lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet eller funktionalitet.

Husbilsplats.se kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar både direkta och indirekta förluster. Husbilsplats.se ansvarar inte för databasposter i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre faktorer utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Husbilsplats.se vänder sig till den svenska marknaden och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Lunds tingsrätt som första instans.

 

 

Mer info om…

Registrera Husbilsplats